Areal
135 - 146 m2
Soverom
4 -
Ant etasjer
2
Boligtype
Frittliggende enebolig
Eieform
Selveier
Energimerking
-

Pris

Pris: 6 490 000,-
Pris: 6 750 000,- INKL dobbeltgarasje og oppgradert standard.

Salgsstart

2 av 3 er solgt. Siste bolig kommer for salg sommeren 2022.

Nøkkelinformasjon

Bra/P-rom ca. 146/135 m² 

Ant. sov. 4 

Eiendomstype Selveier 

Tomteareal hele tomten til de 3 eneboligene er på ca. 1.600 m².

Selger er ansvarlig for å energimerke boligen senest i forbindelse med utstedelse av ferdigattest

Registerbetegnelse

Eiendommen kan bli fradelt hovedbruket, og hver bolig vil bli tildelt eget seksjonsnr. og adresse.

Areal

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter byggemeldings tegninger datert 26.01.2020 Rom defineres etter forutsetningen som er lagt til grunn på tegningene. Kjøper må akseptere mindre justeringer av oppgitte arealer, samt at det kan bli foretatt mindre endringer som følge av pålegg i forbindelse med byggetillatelsen, optimalisering av sjakter og kanaler etc. Dette utløser ingen prisendring.

Areal pr. etasje

1 etg. er på 77,3 kvm. BRA og 71,7 kvm. P-rom. 2 etg. har skrått tak ytterst mot yttervegg og er på 69 kvm. BRA og 63,8 kvm. PRom.

Innhold

1. etg; Entre med trapp, sportsbod, Bad/vask samt stor stue og kjøkken med utgang til terrasse. 2. etg; gang/trapp, loftstue, bad samt 4 romslige soverom.

Standard

Bygges etter TEK 17 Se romskjema og leveransebeskrivelse fra utbygger lengre bak i prospektet. Innbo, løsøre, hvitevarer og brunevarer som fremkommer på tegningene medfølger ikke med mindre annet tydelig fremgår av salgsoppgaven

Etasje

Bygget er på 2 etasjer.

Eierform

Selveier.

Boligtype

Frittliggende enebolig

Byggemåte

Gulv på grunn utføres som plasstøpt konstruksjon, isolert og med radonduk i hht. forskriftskrav. Etasjeskillet er oppbygd med et isolert bjelkelag, dimensjonert i henhold til tekniske forskrifter. Yttervegger leveres i elementer fra fabrikk. Takkonstruksjonen leveres som vist på byggemeldingstegningene.

Betalingsbetingelser

Kr. 200.000,- av kjøpesummen innbetales ved kontrakt, dog tidligst når det foreligger garanti etter Bustadoppføringslova § 12. Resterende del av kjøpesum samt omkostninger innbetales 5 dager før overtakelsesdato. (Finansieringsbevis/bekreftelse på hele kjøpesummen skal innleveres senest 14 dager etter kontraktsignering). Ved delinnbetaling av kjøpesummen kan beløpet fortløpende utbetales til utbygger/selger dersom han har stilt §47 garanti etter Bustadoppføringsloven. Dette gjelder inntil 90 % av kjøpesummen. De siste 10% kan først bli utbetalt etter at overtakelsen er gjennomført. Ved eventuell forsinket betaling gjelder lov om forsinkelsesrenter av 17.12.1976 nr. 100.

Tilvalg

kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer eller tilleggsarbeider: a) som vil endre kontraktsummen med 15% eller mer b) som ikke står i sammenheng med selgers ytelse , eller c) som vil medføre ulemper for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet. Selgeren skal skriftlig klargjøre for kjøperen de kontraktsmessige og tidsmessige konsekvensene av de endringene eller tilleggsarbeidene kjøperen krever. Selgeren kan kreve at kjøper betaler forskudd for endringer og tilleggsarbeider såfremt garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47 er stilt. Alternativt kan selgeren kreve at kjøperen stiller sikkerhet for selgerens krav på tilleggsvederlag

Dersom det ikke er stilt §47 garanti skal tilleggsvederlaget betales ved overtakelsen. Interessenter og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk kommunikasjon i salgsprosessen.