Areal
-
Soverom
-
Ant etasjer
-
Boligtype
-
Eieform
-
Energimerking
-

Under planlegging

20 mål. Langsmed Kjerkevegen, kun 200 meter fra Råholt barneskole. Som tettsted opplever Råholt en rivende utvikling med en klar etterspørsel etter boligområder i tilknytning til Råholt sentrum. Areal til de former for bebyggelse som gir barnefamilier og førstegangsetablerere tilstrekkelig alternativ synes å være utilstrekkelig. Denne eiendommen ligger meget sentralt på Råholt. Eiendommen ligger i forlengelsen av Råholt sentrum, og tilnærmet inneklemt av bebyggelse med Kjerkevegen som nærmeste nabo i sør. Det er kort avstand til fylkesvegen, bussholdeplass, Råholt sentrum og kollektivknutepunktet Eidsvoll Verk stasjon. Arealet er godt egnet for boligbebyggelse grunnet dets sentrale beliggenhet i et veletablert boligområde sentralt på Råholt. En fornuftig utnyttelse av arealet vil være eneboliger, rekkehus og leiligheter i 2 – 3 etasjer. Det er fortau/gang- og sykkelveg frem til samtlige private og offentlige servicetilbud, med blant annet Råholt skole og idrettsanlegg.

Dette arealet er spilt inn til arbeidet med ny kommuneplan for Råholt 2023. Arealet har i dag LNFR-status. Arealet representerer en naturlig del av et utvidet Råholt sentrum. Den gjenværende delen av jordet er blitt inneklemt og er med dagens driftsformer ikke en rasjonell driftsenhet. Fortsatt drift er avhengig av at store traktorer med tilhørende redskap kjører til og fra området på eksisterende bolig- og hovedveger i nærområdet, med den risiko det medfører.

Under utvikling

Dette arealet spilles stadig inn til arbeidet med ny kommuneplan for Råholt. Arealet har i dag LNF-status. Kvaliteten på jordsmonnet er ikke god og jordflekken krever store ressurser. Drift av marka er ikke økonomisk bærekraftig. Den gjenværende delen av jordet er blitt inneklemt og er med dagens driftsformer ikke en rasjonell driftsenhet. Fortsatt drift er avhengig av at store traktorer med tilhørende redskap kjører til og fra området på eksisterende bolig- og hovedveger i nærområdet, med den risiko det medfører.