Fordeler og kjøpsveiledning

Ny bolig er trygt

Av mange gode grunner kjøper du ny bolig. Blant fordelene er åpenbart den gode følelsen av at du er først. Boligen er laget spesielt til deg og du har fått det slik du vil ha det! Alt er urørt og nytt. Alle overflater er nye, moderne, rene og glatte, det er mange år til du trenger å tenke oppussing.

Du oppdager boligen, tar kontakt med selger og inviteres på visning. Her blir du møtt av en erfaren selger som kjenner prosjektet og som kan gi deg svar.

Når du har bestemt deg skrives et kjøpstilbud / midlertidig avtale om kjøp av leilighet. Dersom endelig dato for ferdigstillelse er spikret, avløses kjøpstilbudet av endelig kjøpekontrakt. Kontraktsmøte avholdes normalt innen 2-4 uker. Avhengig av prosjekt betales 10 % av kjøpesum ved kontraktsinngåelse. Pengene skal være fri egenkapital. Utbygger stiller garanti for pengene etter bustadoppføringslova. I enkelte prosjekt stilles det ikke krav til forskuddsbetaling.

Kommer du tidlig inn i prosessen har du gode muligheter for å gjøre tilpasninger med tanke på material og fargevalg. Du får det slik du vil ha det! Selger inviterer deg til eget tilvalgsmøte. Her vil du få informasjon om mulighetene og alternativene som gjelder for din bolig. Videre inviteres du til et eget kjøkken, bad og garderobemøte hos vår leverandør.

Så snart det er trygt inviteres du til visning av tomt og råbygg. Vi gjør for ordensskyld oppmerksom på at det ikke er anledning til å befare byggeplassen på egenhånd. Har du ønsker om å ferdes på byggeplass, vennligst ta kontakt med selger.

Det nærmer seg ferdigstillelse og overtagelse. Noen uker før endelig overtagelse og innflytting inviteres du til befaring av boligen. Dette er en forhåndsbefaring hvor vi gjennomgår og sjekker overflater og eventuelle tilvalgsbestillinger.

Vår utvalgte oppgjørsmegler vil sende deg informasjon i henhold til kjøpekontrakt. Her fremkommer opplysninger som kjøpesum / rest av kjøpesum, og eventuelt faktura på tilvalg og endringer. Din innbetaling står på meglers klientkonto frem til boligen er overtatt og du har akseptert leveransen.

Boligen står klar! Sammen går vi en ferdigbefaring av boligen. Dersom alt er i orden og du har overført kjøpesummen, mottar du nøkler og skjøtet tinglyses.

Det kan være mye å sette seg inn i ved bruk av ny bolig. Du vil i hovedsak finne alle svar i permen «Bruksanvisning for bolig i sameie» som ble delt ut under overtagelsen. Det er viktig at din nye bolig brukes korrekt, bruk noen minutter på å lese igjennom bruksanvisningen. Dette forebygger problemer og reduserer risikoen at kvalitet og levetid forringes.

Cirka 1 år etter innflytning vil vi innkalle til ettårsbefaring av boligen. Her vil vi sammen med totalentreprenør gå igjennom boligen og det føres en befaringsprotokoll. Protokollen undertegnes til slutt av begge parter.

En ny bolig til fast pris gir trygghet. Det er forutsigbart og du slipper budrunde. Du betaler kun 2,5 prosent av tomteverdien i dokumentavgift, og ikke av hele kjøpesummen som du gjør når du kjøper brukt bolig.

Du har inntil fem års reklamasjonsrett og boligene bygges etter strenge standarder og forskriftskrav for våtrom, teknisk anlegg, brannsikring, materialvalg og miljø. Det er lavere driftsutgifter til energi og strøm takket være bedre vinduer og isolasjon. I tillegg får du balansert ventilasjon med varmegjenvinning, det er bra for inneklimaet.

Kommer du tidlig inn i prosessen har du gode muligheter for å gjøre tilpasninger med tanke på material og fargevalg. Du får det slik du vil ha det!

Det er ingenting å fikse, ingenting å utbedre, ingenting å renovere, ingenting å oppgradere. Du vet det ikke blir uforutsette utgifter.

Ny bolig gir deg mer fritid.