Areal
-
Soverom
-
Ant etasjer
-
Boligtype
-
Eieform
-
Energimerking
-

Under planlegging

80-100 mål. Skog og jordbruksareal. Planlegges med enebolig, eneboliger i kjede, rekkehus og småhusbebyggelse i flere trinn. Området er en del av et større areal som Areal og Bolig utvikler. Store deler av området vil planlegges og utvikles med foretrukne partnere.

Her kan en bo uten være avhengig av bil; en kan gå til barnehage, skoler, matbutikk, buss, og gå eller sykle til toget. Området ligger sentralt på Råholt vis a vi Råholt kirkegård og Læringsverkstedet barnehage. Området utgjør en naturlig del av sentrumsområdet på Råholt med god tilgang til all offentlig og privat service og nærliggende attraktive friområder. Avstand til kjøpesenter, barnehager, grunnskoler, ungdomsskole er inntil en kilometer med god tilrettelegging for syklende og gående. Bussholdeplass ved Råholt kirke med hyppige avganger ligger rett i utkanten av tomteområdet. Tomten ligger i et etablert boligområde.

Dette arealet er spilt inn til arbeidet med ny kommuneplan for Råholt 2020. Arealet har i dag LNFR-status, men kommunen har for ikke mange år siden godkjent at en del av dette jordet ble tatt i bruk til barnehage. Arealet representerer en naturlig del av et utvidet Råholt sentrum. Den gjenværende delen av jordet er blitt inneklemt og er med dagens driftsformer ikke en rasjonell driftsenhet. Fortsatt drift er avhengig av at store traktorer med tilhørende redskap kjører til og fra området på eksisterende bolig- og hovedveger i nærområdet, med den risiko det kan medfører.