Reklamasjon etter overtakelse av bolig fra Hedalm Anebyhus

 

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 99 files.
Vi gjør oppmerksom på at dersom det framkommer at grunnlag for reklamasjonen ihht. Bustadoppføringslova/Avhendingslova, gjeldende teknisk forskrift og Norsk Standard ikke er til stede, vil også kostnadene for medgått tid til å besikte og vurdere forholdet, bli belastet eier.