Reklamasjon etter overtakelse av bolig fra Hedalm Anebyhus

 

//
Click or drag files to this area to upload.You can upload up to 99 files.
Vi gjør oppmerksom på at dersom det framkommer at grunnlag for reklamasjonen ihht. Bustadoppføringslova/Avhendingslova, gjeldende teknisk forskrift og Norsk Standard ikke er til stede, vil også kostnadene for medgått tid til å besikte og vurdere forholdet, bli belastet eier.