Bygger 120 boliger rett ved togstasjonen

I lia rett over Eidsvoll stasjon, i området som for lengst er avsatt til boligbebyggelse, planlegges det nå for fullt. Arbeidet med reguleringsplanen har tatt tid, men nå er den klar. Sundet har med dette rekordmange prosjekter under oppseiling.

Ja, dette har tatt tid og nå er vi utålmodige. Billedlig har vi gått i krevende terreng med bakglatte ski. Geologer, hydrologer og biologer har gode dager og har i tur og orden brukt 3-4 måneder hver seg på utredning. I tillegg skal arealplanleggere og ingeniører gjøre sitt. Da går tiden!

Hva er planen?

Overordnet er planen en miks av boliger i forskjellige størrelser. Det vil bygges 100-120 enheter, antallet markedstilpasses. 2-roms for førstegangs etablereren, familieboliger i kjede og et leilighetsutvalg i 3 og 4-roms utførelse. Felles for samtlige er god utsikt mot Vorma og Sundet samt en romslig tomt som gir luftige og grønne uteområder. Videre skal det etableres ny veg med fortau fra Botshaugtangen, opp Holstangen og inn på feltet med tilhørende kryss og overgangsfelt. I tillegg blir infrastrukturen over og under bakken utvidet å rustet opp i stort omfang.

Det var snakk om parsellhager? Vi er alltid på utkikk etter elementer som kan gjøre prosjektene mer aktuelle og interessante for kundene. I en slik prosess er det mange visjoner, enkelte må skrotes, men planen om å tilrettelegge for parsellhager består. Flere i området vil bo uten hage, det er også flere som ikke kunne tenke seg en hage. Men det store poenget er sosiale møteplasser og positiv aktivitet. I ett fortettet bomiljø er det fint om vi kan tilby muligheten.

Målgruppe og pris?

Vi har planlagt mulighet for Husbankfinansiering for deler av prosjektet. Da ligger det i kortene at vi retter oss mot førstegangsetablererne og barnefamilier. Husbank utelukker således ingen, alle kan søke grunnlån. Som nevnt forsøker vi å markedstilpasse prosjektet. Hva mener du med det?

Sundet trenger vitalitet, fornyelse og ny giv. Det er mange lokale interesser og meninger om mangt. Utbygging i Sundet bør åpenbart skje i takt og tone, men man er seg selv nærmest. Vår mening er at Sundet trenger flere unge. Folk må nesten påregne å få nye naboer, uten å utbrodere teamet ytterligere her. Utover dette forsøker man å treffe markedet med riktig produkt til rett tid. Enkelt og greit! Hvordan blir prisnivået?

Lokalt tilpasset og konkurransedyktig sammenliknet med liknende prosjekt. Vi skal i konkurranse på produkt og pris med flere dyktige lokale utviklere, ref. Almeli, Finnsbråten og Dæhlie. For vår del har ikke konkurransen startet og prisen er derfor ikke klar.

Hva med føringer fra myndighetene?

Tomten er 19mål og praktisk talt beliggende oppå stasjonen. Den er avsatt til bolig og dersom tomten skulle plasseres i Sundet ville den ha lagt lokk på hele runden; Sundgata, Rådhusgata, Vormavegen og det er fortsatt areal til overs. Ved å følge regionale føringer, skal det i utgangspunktet bygges høyt og tett. Hele poenget er å treffe med en akseptabel kombinasjon som er spiselig for det offentlige, naboene og potensielle kunder. Vi bygger maksimalt fire etasjer. Utsikten blir bra, men høydetrening må du få andre steder!

Når starter byggingen?

Snarest! Enhver utbygger lever av salg, men vi har ingenting å selge før reguleringsplanen blir behandlet og godkjent. Vi er prisgitt planavdelingen og planarbeidet for øvrig. Vi har vel inntrykk av at plan og byggesaksavdelingen i Eidsvoll har mer enn nok å gjøre. Dersom de har kapasitet vil prosessen ta rundt ett år. Vi får nå se på det! Du kan jo spørre de selv?

Kontakt: Shane Christian Matheson. Tlf. 909 42 251. shane@abu.no