Bygger 300 boliger i området. Nå flytter de til denne bygningen i sentrum: – Potensialet er stort og godt

De skal selge 300 boliger i området den nærmeste tiden. Nå har de flyttet inn i lokalet til en tidligere tippekiosk og gjennomført en totalrenovering.
Dit: Firmaet flytter inn i denne bygningen i sentrum. Adressen er Trondheimsvegen 250. Foto: Knut Øsmundset

I snart 30 år har virksomheten hatt tilhold i egeneide lokaler i sentrum av Lillestrøm. Areal og Bolig skal fortsatt ha tilhold i byen, men som en følge av satsningen i Eidsvoll, etablerer de nå et avdelingskontor i Trondheimsvegen 250, på Råholt.
– Lokalene som sist huset en tippekiosk er nå renovert og tilbakeført mer eller mindre slik de fremsto når Totens Sparebank var i lokalene. Det er åpenbare fordeler ved etableringen og vi ser frem til å ta imot kunder og leverandører lokalt, sier Shane Matheson, i Areal og bolig.
– Har dere erfaring med Eidsvoll fra tidligere?
– Ja, vi bygget de første boligene i Dalsliene på 90 tallet. Vi har utviklet og solgt hundrevis av boliger i Eidsvoll opp igjennom årene forteller Eirik Nordeide.

Klare: Eirik Nordeide og Shane Matheson er på plass i sitt nye lokale på Råholt. Foto: Bjørn Inge Salberg Rødfoss

Etablerer avdelingskontor

Etableringen av et avdelingskontor på Råholt kommer som en følge av virksomhetens beslutning om å konkretisere satsningen i Eidsvoll ytterligere.
– Hvordan opplever dere markedet i Eidsvoll?
– Under normale omstendigheter har vi et velfungerende godt marked i Eidsvoll, det er fritt for bonanza tendenser, forholdvis stabilt og gjenkjennbart. I disse dager er det tyngre, svarer Nordeide.
– Hva med tiden fremover?
– Rentenivået er lavt og sysselsettingen er på vei opp. Denne perioden gir oss et perspektiv på hvor avhengig vi er av at Norges største arbeidsplass er i normal drift. Det er 20 000 arbeidsplasser som stykkevis og delt er berørt. Romerike er avhengig av at Gardermoen er i normal drift, alle andre alternativ vil gi uønskede effekter, mener Nordeide.
– Dere har tro på Eidsvoll?
– Vi er fortsatt i startgropen for nærings og boligutviklingen som vil komme. Hovedflyplassen, Gardermobanen og privat kapital gir ytterligere tilflytning, økt skatteinngang og nyetableringer, blant annet. Utviklingen i Eidsvoll nærmest tvinger seg frem, men den kommer på tross av, dessverre ikke på grunn av tiltak og planverk regissert av det offentlige, sier Matheson.
– Hva mener du med dette?
– At utviklingen skyldes naturlige markedsmekanismer og risikovillig privat kapital, ikke nødvendigvis gode plan og næringsstrategier eller politisk styring, mener Matheson.

– Har merket en viss holdningsendring

– Hva bør gjøres?
– Slagordet «Trivsel og vekst i grunnlovsbygda» er vel neppe forankret lengre, men det sier noe om den gode intensjonen. Trivsel begrepet er vidt og omhandler sosiale behov på individ nivå, det er vanskelig å bedømme. Vekst begrepet er et ønske, altså at noe skal øke, utvides eller skapes. Dette skjer ved utvikling. Min mening er at mulighetene ikke blir tilstrekkelig ivaretatt fordi utviklingen ikke nødvendigvis er velkommen. Utvikling må styres og planlegges med et formål om vekst. Planlagt vekst og forutsigbarhet gir økt trivsel både for innbyggere og utbyggere, mener Matheson.
– Jeg vil samtidig påpeke at vi har merket en viss holdningsendring. Jeg tenker i første rekke på innsats for tinghus og høyskole, også er det glimrende at varaordføreren jobber aktivt opp mot næringslivet slik hun gjør. Administrativt skjer også mye positivt for våre fag, understreker Matheson.

Bygger 300 boliger

– Dere skal bygge 300 boliger og planlegger for det dobbelte?
– Ja, dette er fordelt på prosjekt i Sundet og på Råholt. Det er både leiligheter, rekkehus og eneboliger og det artige er at når disse prosjektene er ferdigstilt, vil vi ha bosatt over 1000 eidsvollinger. Videre har vi sikret oss sentrale areal som er under planlegging. Potensiale er stort og godt sier Nordeide. Vi benytter lokale fagfolk og håndverksbedrifter så langt det går. Det er viktig for oss, tilføyer Matheson.
Avslutningsviser poengterer Shane Matheson at de har god tro på Eidsvoll kommune, både som samarbeidspartner og lokasjon for forretningdsdrift i framtida.