Eiendomsutvikler vil «gi bort» tomt til kommunal barnehage på Råholt: – Dette er et spennende tilbud

Ønsker å få i gang utviklingen på denne Råholt-eiendommen.

 For abonnenter

Eiendomsutvikler Eirik Nordeide og Areal & Bolig eier en tomt langs Kjerkevegen på Råholt. Det er denne han har tilbudt Eidsvoll kommune.

«Jeg viser til vedlagte planinnspill i forbindelse med rullering av kommuneplan. Tomten ønskes omdisponert til utbyggingsformål privat/offentlig», skriver Areal & Bolig i en e-post til konstituert eiendomssjef Steinar Reinsberg i Eidsvoll kommune.

E-posten er også sendt til blant andre virksomhetsleder Tonje Valborg Bekkadal Eik, konstituert kommunedirektør Eli Nerbø og ordfører Hege Svendsen (Ap).

 

LES OGSÅ

Dette tjente toppolitikerne i Eidsvoll i fjor: – Min stilling er ikke en 8-16-jobb

1 krone

«Som nevnt i vårt innspill rettes nå en formell henvendelse til Eidsvoll kommune. Tomten ligger sentralt ved Råholt barneskole, langsmed Kjerkevegen og med kommunal infrastruktur i umiddelbar nærhet. Vår agenda er således offentlig-privat-samarbeid om en sentral eiendom for utvikling/kombinert bebyggelse, men som i dag er lite bærekraftig inneklemt landbruk. Vi innser at tomten vanskelig kan utvikles uten offentlig samarbeid. Kommunen har behov for (rimelig) offentlig utvikling og tilbys eiendommen etter «gi og ta»-prinsippet, men med samarbeid om regulering, veg og VA på tomtens øvrige del», skriver Areal & Bolig videre.

EUB har også sett en e-post selskapet har sendt til ordfører Hege Svendsen.

«Jeg gir bort deler av tomten for 1,- krone mot samarbeid om regulering, veg, vann og avløp. Altså ordinære rekkefølgekrav. Merk. Alt ligger i nærheten. Se ROS-analyse. Foreslått til bolig og barnehage av administrasjonen. Ble tatt ut etter politisk behandling cirka 2014. Dette blir gjort etter «gi og ta»-prinsippet. Jeg får aldri bygget på denne tomten uten kommunen. Eidsvoll kommune trenger sentrale eiendommer til offentlige funksjoner. Kommunen kan spare 15, 20, 30 millioner. Men må innse at lite bærekraftige flekker utnyttes til samfunnets beste», skriver Areal & Bolig der.

Det er seks år siden EUB skrev om jordet som har status som LNF-område i dag, men hvor man ønsker å utvikle landbruksjorda til boligbebyggelse. Eiendommen har navnet Østgård, og ligger som en forlengelse av sentrum, cirka 350 meter før innkjøringen til Råholt skog. Kjerkevegen er nærmeste nabo i sør. Arealet de ønsker å utvikle er på 17,5 mål. Initiativtakerne ønsker å bygge boenheter i to-tre etasjer, framkom det av den saken.

– Eidsvoll kommune sliter økonomisk. Vi ønsker samarbeid om utvikling til barnehage og bolig. Vi sitter på areal kommunen trenger til offentlig bygningsmasse. Med nærmest en manisk protestantisk holdning til lite bærekraftige, men sentrumsnære jordflekker. Kommunen kan velge å spare 15-20-30 millioner til fellesskapet.. eller kjøpe kostbare eiendommer med ukjente forhold, for eksempel ekspropriasjon, tvangsflytting, forurenset grunn og så videre. hevder Nordeide..

– Planområdet tilhørte i sin tid et småbruk som er utviklet og bebygget. Det gjenstående området framstår som lite hensiktsmessig og ikke drivverdig etter ordinære jordbruksprinsipper om bærekraft, poengterer Nordeide.

 

LES OGSÅ

Sjekk hva fastlegen din tjente i fjor

– Spennende tilbud

Han framhevet flere årsaker til at jordbruksarealet heller bør utnyttes til boligutbygging:

* Eiendommen ligger vis-à-vis kommunal veg og kommunal infratuktur. Med kort vei til skole.

* Den ligger sentralt plassert med trygg veg til alle offentlige og private tjenestetilbud.

* Området er veletablert med eksisterende kommunal infrastruktur.

 

TOMTEOMRÅDET: Det er dette tomtearealet eiendomsutvikleren foreslår at blant annet skal utnyttes til barnehage. Foto: privat

* Råholt som tettsted opplever rivende utvikling med klar etterspørsel etter boligområder i tilknytning til Råholt sentrum.

– Hva med jordbruk og jordbruksvernet?

– I Regional plan for areal- og transport for Oslo og Akershus er Råholt definert innenfor kategorien «prioriterte lokale byer og tettsteder». Det betyr at enkelte jordvernprinsipper må vike. Arealvern dreier seg ikke om dyrkbar mark alene, sier Nordeide.

Høyres ordførerkandidat i Eidsvoll kommune, Nina Kristengård, har også sett det nye forslaget til Nordeide.

– Dette er et spennende tilbud jeg håper kommunen sier ja til! Langt bedre enn «Pulverlakken» på Råholt. Det er unødvendig å bruke så mye penger på en tomt med risiko. Det er bedre for oss å gå i samarbeid med utbyggere og planlegge godt i fellesskap. Vi trenger flere av denne typen prosesser mellom utbyggere og kommunen. Gode løsninger finner man raskest når man spiller på lag, og teamwork funker alltid, sier Kristengård til EUB.

Les hele artikkelen på ebu.no