Sikret seg eiendom til 20 millioner

Lørdag 22. april 2023, Eidsvoll Ullensaker Blad

Klare planer for den sentrale eiendommen.

 EIDSVOLL VERK

Torsdag skrev EUB om en Eidsvoll-eiendom, som var solgt for 20 millioner kroner. Nå rulles planene for området opp.
– Kort fortalt er eiendommen en del av prosjektet Sundbyhagan. Den delen EUB melder om, tilhører transaksjonen for del 4, som er siste del av prosjektet. Salgssummen pålydende 20 millioner reflekterer verdien sett opp mot primært to forhold. Eiendommen er godkjent, altså regulert til utbyggingsformål med gitte premiss og den har særdeles sentral beliggenhet med gangavstand til Eidsvoll verk jernbanestasjon, sier Shane Christian Matheson. Han har en prosjektstilling og eierandel i Solsiden Råholt AS, som har sikret seg eiendommen til 20 millioner kroner. Selger var Råholt Eiendomsutvikling AS.
– Det er Solsiden Råholt AS som skal utvikle prosjektet. I hovedsak bygges prosjektet av lokalt forankrede virksomheter og mannskap. Omtrentlig 50 hen vil av og på være sysselsatt over en 2–3 års periode. Prosjektet er planlagt siden 2016, med revidert reguleringsplan fra 2020, forteller Matheson. Han forteller at de tre første trinnene ga rom for 80 nye boliger i 2-3-4 roms utførelse og siste del utomhus ferdigstilles i sommer.

“Omtrentlig 50 hen vil av og på være sysselsatt over en 2–3 års periode. Prosjektet er planlagt siden 2016,med revidert reguleringsplan fra 2020” Shane Christian Matheson

34 nye boliger

Trinn 4 vil bestå av leiligheter i firemannsboliger samt kjedede eneboliger og rekkehus. Totalt 34 nye boenheter, hvorav 16 er leiligheter, 18 er familieboliger. Priser fra øverst på 2 tallet til 7,5.
– Vi ser for oss at siste trinn treffer de unge i førstegangskjøp og de mer etablerte barnefamiliene. Av erfaring vil også en og annen senior, uten behov for heis falle for denne type bebyggelse og nabolag, sier Matheson. Siste bolig vil bli enhet nr. 114. sannsynligvis ferdig 2025/26.
– Basert på boligtypene kan vi anta at Sagmoen til slutt får tilført 250–300 nye, lykkelige naboer. De første flyttet inn i 2020. Det fine er da at rundt 50 prosent av disse er nye i Eidsvoll kommune. Det var flere som kjøpte sin første bolig, men det er også flere godt etablerte +/- 60 som flyttet fra Nedre Romerike og Oslo. Det er gledelig for nabolaget og ikke minst gode nyheter for kommunens skatteinngang, poengtere Matheson.
– Når blir oppstart?
– Nå venter vi bare på at kom munen skal godkjenne vår rammesøknad. Den ble sendt inn før påske og kommunen har sine frister. Vi har et godt samarbeid med kommunen. Oppstartsmøte var positivt, oppklarende og presist. Det var ingen store uenigheter mellom partene, svarer han.
– Altså ingen skjær i sjøen?

SPESIELL TOMT: Shane Christian
Matheson er glad i den sentrale
tomta.

– Eiendommen er regulert og premissene er gitt. Vi har valgt å følge administrasjonens anbefalinger og føyer oss i hovedsak. Enkelte faglige diskusjoner må man igjennom, eneste dispensasjonen er ønske om økt plass til avfallsbrønner grunnet ny renovasjonsforskrift. Forskriften er oppdatert siden sist, og kommunen beregner nå noe mer avfall per person. Det gir økt volum og dermed trenger vi litt større plass til søppelhåndteringen internt på feltet. Søknaden er lite komplisert og administrasjonen skal ha god kapasitet, slik jeg forstår det. Vi har derfor håp om oppstart i løpet av sensommer/høst i år, svarer Matheson.
– Ja, gledelig nok har vi mottatt forespørsler fra nabolaget. Enkelte eldre ønsker og bli boende i nærheten. Noen fleiper med at det bør bygges en bro over til Valstad sykehjem. Andre igjen bor i eldre enebolig, men ser nå muligheten for nybolig til seg og familien i sammenabolag. Det er åpenbart et trygt og trivelig bomiljø her påVerket.
– Hva tenker dere om markedet?
– Vi har brent oss tilstrekkelig den siste tiden. Det er ruskete tider og mange sliter, det er helt sikkert! Det er derfor et poeng med økt forutsigbarhet i disse prosessene. Det betyr tettere og bedre samarbeid med kommunen, oversiktlige gode planer, ytterligere kostnadsfokus og grundighet i avtaleverkene. Med andre ord skal alle forhold på bordet uten rom for overraskelser. Således intet nytt, men aktsomheten er absolutt, svarer han. Mot strømmen?
– Det blir tæring etter næring og hvor salg med dertilhørende byggeprosess skal reflektere dette. Byggetomten er særdeles sentralt beliggende, det er finfine grunnforhold og vi tilbyr et nøkkelferdig og konkurransedyktig produkt. Fordelene er åpenbare og vi tror kundene ser prosjektets trumfkort. Det er også aktuelt å få Husbanken med på laget denne gangen. Dette krever noe av oss og gir kundene åpenbare fordeler. I tillegg er det i Oslo og omegn over tid planlagt og igangsatt færre boliger målt opp mot reelt behov, dette gir oppsider lokalt. Villigheten til å flytte øker i takt med Oslo-prisene. Konsekvensene av dette sprer seg lokalt innad regionen og gir økt etterspørsel. Særskilt gjelder dette for boliger tett opp mot kollektivknutepunkt, som vårt. Vi lever av produksjon og oppsummert ser vi at de nevnte faktorene skal gi oss større fordeler enn ulemper i tiden fremover, avslutter Shane Christian Matheson.