Utbygger gjennomfører grundige grunnundersøkelser før byggestart

SUNDET. Holslia er avsatt til boligformål i kommuneplanen, men før oppstart må utbyggeren gjennomføre grunnundersøkelser og avbøtende tiltak for å få grønt lys.
KVALITETSSIKRER. Prosjektleder og medeier Shane Christian Matheson i Sagmoen Prosjekt AS sier de gjør alt for å kvalitetssikre tomteområdet i Holslia før byggestart. FOTO: ebu.no

– Helt uproblematisk og helt som forventet, sier prosjektleder og medeier Shane Christian Matheson i Sagmoen Prosjekt AS til EUB. Han synes hendelsen i Sørum er tragisk på alle vis, men ser ingen paralleller til deres eget prosjekt. Nabo Bjørn Byrud har ikke noe tro på at byggeprosjektet i Holslia er forsvarlig.

Les hele artikkelen på ebu.no