Nytt avdelingskontor på Råholt

I over 20 år har virksomheten hatt tilhold i egeneide lokaler i sentrum av Lillestrøm, vis a vis Lillestrøm Torv.

Det var i sin tid gründeren John G. Nordeide som satt opp bygården i det som da var Nittedalsgata 5 (nå Sørumsgata 6). Her avsatte han arealer til egen næringsseksjon for kontorer i første etasje. Areal og Bolig skal fortsatt ha tilhold i byen, men etablerer i tillegg et avdelingskontor i Trondheimsvegen 250, på Råholt.

Etableringen kommer som en følge av virksomhetens beslutning om å konkretisere satsningen i Eidsvoll ytterligere. Lokalene som tidligere huset Totens Sparebank er under oppussing og vil være klare for innflytting til påske. Det er åpenbare fordeler ved etableringen og vi ser frem til å ta imot kunder og leverandører lokalt.